Vertalingen    Translations

 

 

Gepubliceerde, voltooide en geplande Nederlandse vertalingen door  /

Published, finished and forthcoming Dutch translations by  /   Arend Smilde , Utrecht, The Netherlands

 

„Een vertaler is een van de eersten om te merken dat er in de te vertalen tekst iets hapert. Vertalers zouden de moed moeten opbrengen om tegen hun uitgever te zeggen: waarde uitgever, dit is een slecht geschreven boek, dat nóóit in vertaling mag uitkomen. En wel om de volgende redenen: zo’n vertaling is slecht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de vertaler, slecht voor het aanzien van de uitgever, slecht voor het taalgevoel van de lezers en al helemaal slecht voor het behoud van onze mooie en o zo wendbare moedertaal.”

– Wilfred Oranje (1951-2011), vertaler, geciteerd in NRC Handelsblad, 3 augustus 2011

 

 

 BOEKEN / BOOKS           ESSAYS 

 

 

 

 

  

BOEKEN   BOOKS

 

C. S. Lewis, Letters to Malcolm, chiefly on Prayer (1964)

» BRIEVEN AAN MALCOLM over het gebed

Van Wijnen, Franeker 1989. 2e druk (2nd edition) 1994. Geheel herziene en uitgebreide druk (revised & expanded edition) 2007

 

C. S. Lewis, Miracles: A preliminary study (1947)

» WONDEREN

Van Wijnen, Franeker 1994. 2e druk 1999

 

George Sayer, Jack: C. S. Lewis and his times (1988)

» C. S. LEWIS. Biografie

Kok Voorhoeve, Kampen 1996

 

C. S. Lewis, The Abolition of Man (1943)

» DE AFSCHAFFING VAN DE MENS, gevolgd door ‘De descriptione temporum

Kok Voorhoeve, Kampen 1997. 2e druk 1998; 3e druk 2002; 4e druk 2007; 5e druk 2011

 

C. S. Lewis, Letters to an American Lady (1967)

» BRIEVEN AAN MARY WILLIS

Kok, Kampen 1998

 

C. S. Lewis, Surprised by Joy: The shape of my early life (1955)

» VERRAST DOOR VREUGDE. Hoe mijn leven begon

Van Wijnen, Franeker 1998

 

Mary Midgley, The Ethical Primate (1994)

» MENS, MORAAL EN VRIJHEID. Over goed en kwaad bij een denkende primaat

Ten Have, Baarn 1998

 

C. S. Lewis, Mere Christianity (1952)

» ONVERSNEDEN CHRISTENDOM

Ten Have, Baarn 1999. 2e druk Ten Have, Kampen 2001; 3e druk Kok, Kampen 2002

 

C. S. Lewis, Transposition and other addresses (1949)

» TRANSPOSITIE en andere toespraken

Van Wijnen, Franeker 2001

 

John Caputo, On Religion (2001)

» RELIGIE

Routledge, London 2002

 

C. S. Lewis, Out of the Silent Planet (1938) 

» MALACANDRA. Ver van de Zwijgende Planeet

Kok, Kampen 2002

 

C. S. Lewis, The Screwtape Letters (1942)

» BRIEVEN UIT DE HEL

Kok, Kampen 2002

 

C. S. Lewis, Reflections on the Psalms (1958)

» GEDACHTEN OVER DE PSALMEN

Van Wijnen, Franeker 2002

 

Philip Van der Elst, C. S. Lewis (1996)

» C. S. LEWIS. Een inleiding met kernteksten

Kok, Kampen 2005

 

C. S. Lewis, Perelandra (1943)

» PERELANDRA. Een reis naar Venus

Kok, Kampen 2006

 

C. S. Lewis, Christian Reflections (1967)

» VARENSPOREN EN OLIFANTEN en andere essays

Kok, Kampen 2006

 

C. S. Lewis, The Pilgrim’s Regress: An Allegorical Apology for Christianity, Reason and Romanticism (1933)

» DE KROMME EN DE RECHTE WEG. Een allegorische apologie voor Christendom, Rede en Romantiek

Van Wijnen, Franeker 2007

 

C. S. Lewis, The Business of Heaven (ed. Walter Hooper, 1984)

» HEMELSE ZAKEN. Teksten uit het werk van C. S. Lewis voor alle dagen van het jaar, bijeengezocht en ingeleid door Walter Hooper.

Kok, Kampen 2007

 

C. S. Lewis, [a selection of 366 brief quotations, published in Dutch only]

» EEN REFLECTIE VOOR ELKE DAG. 366 korte citaten uit het werk van C. S. Lewis

Kok, Kampen 2008

 

C. S. Lewis, That Hideous Strength (1945)

» THULCANDRA. Confrontatie op Aarde. Een eigentijds sprookje voor grote mensen

Kok, Kampen 2008

 

Timothy Keller, The Prodigal God (2008)

» DE VRIJGEVIGE GOD. Recht naar het hart van het christelijk geloof

Van Wijnen, Franeker 2009 

 

Saša Karalić & Jean-Jacques Suurmond, Becoming Christian: Conversations (2009)

» CHRISTEN WORDEN. Gesprekken

Skandalon, Vught 2009 (Engels-Nederlands, tweetalige editie)

 

Timothy Keller, Counterfeit Gods (2009)

» NAMAAKGODEN. De lege beloften van geld, seks en macht, en de enige werkelijke hoop

Van Wijnen, Franeker 2010

 

C. S. Lewis, [eight essays selected from two volumes]

» KOPPPIGE OVERTUIGING en andere essays

Van Wijnen, Franeker 2010

 

Timothy Keller, Generous Justice (2010)

» RUIM BAAN VOOR GERECHTIGHEID. Rechtvaardig worden door Gods genade

Van Wijnen, Franeker 2011

 

Jonathan Israel, A Revolution of the Mind (2010)

» REVOLUTIE VAN HET DENKEN. Radicale Verlichting en de wortels van onze democratie

Van Wijnen, Franeker 2011

 

Alister McGrath, Mere Apologetics (2012)

» HANDBOEK APOLOGETIEK. Communicatie van het christelijk geloof

Boekencentrum, Zoetermeer 2012                                               

 

C. S. Lewis, George Macdonald: An Anthology (1946)

» MIJN LEERMEESTER. Bloemlezing uit het werk van George Macdonald

Van Wijnen, Franeker 2012

 

Richard Platt, As One Devil to Another (2012)

» DUIVELS ONDER ELKAAR. Een diabolische correspondentie in de traditie van C.S. Lewis

Brevier, Kampen 2013

 

C. S. Lewis, thirty essays (1941-1963) from God in the Dock / Undeceptions (1970-1971)

» DE ZEEBRIES DER EEUWEN en andere essays, 1941-1963

Van Wijnen, Franeker 2013

 

Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies (2011)

» HET ECHTE CONFLICT. Wetenschap, religie en naturalisme

Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2014

 

Mark A. Pike, Mere Education: C. S. Lewis as a Teacher for Our Time (2013)

» ONVERSNEDEN ONDERWIJS. C. S. Lewis als leraar voor onze tijd

Jan van Delden (uitgave in eigen beheer), Houten 2015

 

Alvin Plantinga, Knowledge and Christian Belief (2015)

» KENNIS EN GELOOF

Brevier, Kampen 2016

 

C. S. Lewis, twenty-one essays (1940-1963) from God in the Dock / Undeceptions (1970-1971)

» DE TIJDLOZE KERN en andere essays, 1940-1963

Van Wijnen, Franeker 2016

 

N. T. Wright, The Day the Revolution Began: Reconsidering the Meaning of Jesus’s Crucifixion (2016)

» GOEDE VRIJDAG. De dag waarop de revolutie begon

Van Wijnen, Franeker 2018

 

Nicholas Wolterstorff, The God We Worship: An Exploration of Liturgical Theology (2015)

» DE GOD DIE WIJ AANBIDDEN. Op verkenning in de liturgische theologie

Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2018

 

C. S. Lewis, Present Concerns: Ethical Essays (1986)

» HERBETOVERING en andere actualiteiten

Van Wijnen, Franeker 2019

 

Jonathan Chaplin, Multiculturalism (2011)

» MULTICULTURELE GERECHTIGHEID  (o.r.v. Renée van Riessen en Jan Hoogland)

Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2020

 

Jonathan Israel, The Expanding Blaze: How the American Revolution Ignited the World, 1775-1848 (2017)

» LOPEND VUUR. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848

Van Wijnen, Franeker 2020

 

C. S. Lewis, Of This and Other Worlds (1982)

» ANDERE WERELDEN EN DE ONZE. Leeswijzers,1937-1962

Van Wijnen, Franeker 2020

 

 

Essays

 

Roger Scruton, ‘The Thought of T. S. Eliot’ (unpublished in English)

» T. S. Eliot, denker en dichter’, Liter No. 25, februari 2003; tevens gepubliceerd in Conser­vatieve vooruitgang, o.r.v. Thierry Baudet en Michiel Visser (Prometheus, Amsterdam 2010)

 

T. S. Eliot, ‘Tradition and the Individual Talent’ (1919)

» ‘Traditie en persoonlijkheid’, Liter No. 25, februari 2003

 

George Orwell, ‘Politics and the English Language’ (1946)

» ‘Taal en politiek’, in Liter No. 28, augustus 2003

 

Bernard Lewis, ‘Europe and Islam’; Bat Ye’or, ‘Eurabia: origins, institutions, future’; Lars Hedegaard, ‘The Cartoon Jihad and the coming of parallel societies’; Robert Spencer, ‘Do moderate Muslims exist?’

» vier hoofdstukken in Eindstrijd. De finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele islam, o.r.v. Hans Jansen en Bert Snel. Uitgeverij Van Praag, Amsterdam 2009

 

Faraday Papers 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14; by various authors (Denis Alexander, R. J. Berry, Graeme Finlay, Alister E. McGrath, John Polkinghorne, Michael Poole, Roger Trigg)

Faraday-papers, in 2014 online gepubliceerd op geloofenwetenschap.nl

 

Richard Mouw, ‘Neo-Calvinism: A Theology for the Global Church in the 21st Century’. Herman Bavinck Lecture, Theological University Kampen, 1 June 2015

» ‘Neocalvinisme: een theolgoie voor de wereldkerk van de 21e eeuw, Radix, jaargang 41 #3, 2015

 

 

Dutch to English

 

B. J. Spruyt, ‘“En bruit d’estre bonne luteriene”. Mary of Hungary (1505–1558) and Religious Reform’, in English Historical Review CIX (1994), 275–307.