Diversen   Miscellany

 

  

(1) Negen Nederlandse foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Ik kreeg ze toevallig in handen in de loop van mijn werkzaamheden als tweedehands-boekverkoper. Sommige zijn vrijwel zeker nooit eerder gepubliceerd.

(2) Twaalf imitaties van de ‘Trijntje Fop’-gedichten van Kees Stip (1913–2001)

(3) Zeven afbeeldingen uit Das Mittalterliche Hausbuch, een Duits manuscript uit de vijftiende eeuw

(4) Een beschouwing over darwinisme als onvoltooibare revolutie

(5) Een lofzang in proza op Theo Thijssen, in het bijzonder op zijn tweeluik Schoolland & De gelukkig klas 

(6) Een lange brief aan Jonathan Israel over de Radicale Verlichting

(7) Kritische notities bij A Secular Age van Charles Taylor

(8) Een Nederlandse vertaling van het essay Politics and the English Language van George Orwell

(9) Een onbeantwoorde open brief (2 januari 2012) aan Thierry Baudet

 

 

 

 

 

(1) Ten Dutch photos from World War II. Some of them I think have not been published before. I found them in the course of my work as a second-hand bookseller. 

(2) Twelve Dutch epigrams in imitation of Kees Stip, a Dutch master of the genre – close enough to their model to be absolutely untranslatable.

(3) Seven illustrations from a 15th-century German manuscript, the Medieval Housebook. With a short explanation in English, Dutch and German.

 

  

 Arend Smilde

 

Utrecht

The Netherlands